in

Bu köpekleri besleyenler dikkat

Bu köpekleri besleyenler dikkat
Bu köpekleri besleyenler dikkat

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Cinayet Kanununda Değişim Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Laf konusu yeni düzenlemenin geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına tarafından; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini ya da bunların melezlerini bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye dek sahiplenmiş olanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021) itibaren altı aylık vakit içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri sahiplerince baytar fakültelerinde veya baytar kliniklerinde kısırlaştırılarak, tarım il ve ilçe müdürlükleri ya da veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair doküman ile birlikte bakanlığa Ev Hayvanı Tescil Sistemi’ne (PETVET) tarım il-ilçe müdürlükleri ya da baytar klinikleri tarafından kaydedilecek. Tescil altına alınan bu cins ırkların da cadde, park ve kalabalık yerlerde ağızlık ve tasma zorunluluğuna uymak zorunda kalacak. Kurallara riayet etmeyen hayvan sahiplerine ilkinde 11 bin TL suç oluşturan kesilecek. Benzer kuralı ikinci ihlal de ise 11 bin TL para cezası ve hayvanına el koyulacak.

Madde 15 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi gereğince, risk arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini ya da bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, değiş tokuş eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler göre hayvan bakımevine götürülür.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye değin sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak bilgi tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada ya da 28’inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce hamile kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa veri verilir ve kayıttan düşürülür.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine tutarsız hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada kayıtlı yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği huzurevi bulunan en yakın belediye göre hayvan bakımevine götürülür.

Bu madde zarfında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde gereğince teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.
Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.”

Samet Doğru
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar

6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar

Selin imha ettiği Galibiyet köyünde ekipler seferber oldu

10 sene önce bakkal dükkanı dün de evi yandı