in

Bakan Gül: ‘Yeni bir tüzük yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli servet olacaktır’

Bakan Gül: 'Yeni bir tüzük yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli servet olacaktır'
Bakan Gül: 'Yeni bir tüzük yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli servet olacaktır'

Hak Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen TOBB AHENK Aracılık ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar açıklanan adalet reformu çerçevesinde ‘Yargı Reformu Taktik Belgesi’ ve geçen hafta açıklanan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın tüm amacının daha güçlü bir demokrasi ve daha adil bir adalet sistemi, bağımsızlık birey, dinç toplum, daha demokratik bir Türkiye amacını yerine getirmek olduğunu belirtti.

Bütün bu çerçeveler içerisinde bakıldığında özellikle ekonomi hayatını, alıştırma hayatını ilgilendiren bazı başlıklara da özetle değineceğini gösteren Bakan Gül, şunları kaydetti:

“Özellikle kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla kamu ihale mevzuatını gözden geçireceğiz. Bu amaca karşın eksiklikleri ortadan kaldıracağız. AB’nin aracısız yabancı yatırımları izlemesi hakkında çerçeve kararına düzenli düzenlemeler yapacağız. Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar öngörülebilirlik, kazanışmış hakların korunması ve saydamlık ilkeleri temelinde gözden geçirilecek ve bu ilkelere aykırılığı tespit edilen yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılacaktır. Anlaşma yapıyorsun güvenerek fakat o sözleşmenin ilkelerini ortadan kaldıracak bir başka yönetmelik da ortadan kaldırılırsa, sözleşmeye güven kalmazsa orada yatırım yapma imkanı olmaz, hukuka güven kalmaz. Tekrar Türk Ticari Kanunu’nda bulunan tasfiye hükümlerini basitleştireceğiz. Bu süreci de sadeleştireceğiz. Ticari sırların bütün yönleri ile düzenlendiği, korunduğu düzenlemeleri bitmiş gözden geçireceğiz. Kamulaştırmasız el atma davalarının ilk olarak görülmesini sağlayacağız. Bu davaları da yine yargılanmasına ilişkin düzenlemeler yapacağız. Ayrıcaalilikler nezdinde de bir idari başvuru formu mekanizması getireceğiz. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterler tarafından yapılmasına da imkan sağlayacağız. Yani vatandaşımızın işini kolaylaştırıyorsa hukuk, hukuk var demektir. Ama zorlaştıralım, önüne bir bariyer koyalım derseniz bu da hukuk olur ama zorlaştırıcı hukuk olur. Biz kolaylaştırsın istiyoruz. O yüzden tüm noterlerimiz cumartesi, pazar alıştırma konusunda tekrar bu reformlar çerçevesinde yaptık. Şimdi aracını alıyor satıyor, çoluğu çocuğu ile gidip bu işlemi yaparken şu anda bu işlemi daha da canlandıracak. Gayrimenkule bakacak, tapuyu cumartesi günü, pazar günü gidip noterden tapusunu eşiyle, ailesiyle, çoluğu ile çocuğu ile bu işlemi yapabilecek. Bütün amacımız ekonomik şartları daha iyi korusun, vatandaşımızın kolaylık düzeyi artsın, hukuk kolaylaştırıcı olsun. İşte bu çerçevede tekrar çalışmalarımızı da hem sürdüreceğiz”

‘Dijital çağdayız; varsa bir şey yöneticilik kabul etmiyorsa da kabul ediyorsa da 30 günde yapsın’

Adalet alanında yapılacak reformlar doğrultusunda ödenti suçunu her yıl için tek kabahat olarak kabul edecek bir düzenlemeyi yapacaklarını aktaran Bakan Gül, “Dört yıl sonradan müfettiş tahlil yapıyor, dört sene ayrı ayrı ceza veriyor, bunun yerine zincirleme suç olarak değerlendirilmesi daha dürüst ve adil olur kanaatini buradan paylaşıyoruz. İdareye başvuru edildiğinde zaman 60 gün. 60 gün içerisinde vatandaşa cevap verilecek. Niye 60 gün? 2023’e geldik, yeni yüzyılına giriyoruz artık cumhuriyetimizin. Dijital çağdayız; teknoloji gelişmiş, varsa bir şey idare kabul etmiyorsa da kabul ediyorsa da 30 günde yapsın. Vatandaşımız daha basit erişsin diye 30 güne indirecek düzenlemeler yapıyoruz. Daha da önemlisi, bu arabuluculuk alternatif çözüm yolları fazla modern yöntemler ve bunu da bakanlığımızla fazla önemli adımlarını atıyoruz. İşçi ve patron aralarında aracılık gibi vatandaşla devlet aralarında da arabuluculuk sistemini kuracağız” şeklinde konuştu.
Bakan Gül, tüm çabalarının hukukun öngörülebilir olması, yargının çabuk hali ve etkin işlemesi, adalete erişmesinin kolaylaştırılmasının temel hedefi olduğunu belirtti. Gül keza bilhassa hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha geliştirilmesinin reform anlayışının temelinde yer aldığını aktardı. Gül, geleceğin Türkiye’sinde hukukun, adaletin ve özgürlüklerin çıtasının defalarca daha yükseğe taşınması ve bütün yolların bu anlamda bütün demokrasiye çıkmasının hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlanmasının olduğunu söyledi.

‘Hukuk güvenli epeyce ekonomide emniyet daha da belirleyici olacaktır’

Bakan Gül, demokratik ortamın, erişilebilir hak sisteminin de yeniden bu düzeye ulaşmasının ekonomik yeniden yapılanma ile sosyal gelişme ile de aracısız ilgili olduğunu anlatarak, “Üreten, insanımıza meslek ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez şartı hukuki öngörülebilirliktir. Hukuk güvenli epeyce ekonomide güvenlik daha da belirleyici olacaktır. Dolayısıyla bütün bu çerçevelediğimiz amaçlarımız ve yarın Cumhurbaşkanımız göre açıklanacak idareli reformların temel yaklaşımında işte bu mana, bu anlayış, bu gaye yer almaktadır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır. İster yerli, ister tanıdık olmayan yatırımcı olsun, yatırımların sürdürülebilir olması, öngörülebilir sonuçları önceden kestirilebilir bir hukuk pratiğinin varlığına gereklilik duymaktadır. İşte tüm bu çalışmalarımızda da bu amacı gerçekleştirmeyi hepimiz sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Özünde milletin iradesi olan yeni bir tüzük yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır’

Bakan Gül, en önemli gündemlerinden birinin de yeni ve sivil tüzük olduğuna dikkati çekerek, “Özünde milletin iradesi olan yeni bir tüzük yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli servet olacaktır. Milletimiz Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin iradesiyle üretilmiş bir sivil anayasaya kavuşmayı adalet etmektedir. Sivil anayasa, yeni tüzük milletimizin yeni yüzyıla girerken hak ettiği bir netice olmaktadır. Bu konu Türk siyasetine milletimizin bir ödevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin bu söylediğimiz bütün reformların da güvencesi ve teminatı olacak, bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır. Türk siyaseti de, milletimiz de bu ödevi yerine getirecektir. Toplumsal anlaşma olan, anayasaların toplumun her kesiminde rengini, kokusunu ve iradesini vererek oluşturduğu bir anayasayı hepimiz hedefliyoruz. Özellikle TOBB’un geçmiş dönemde de yeni sivil tüzük konusunda yapmış olduğu katkıları hepimiz biliyoruz. bu vesileyle burada da ifade etmemin ana sebebi, bu konunun 83 milyonun iki taraflı amacı olduğudur. Ve sivil toplum kuruluşlarının, TOBB gibi ülkemizin manâlı kuruluşlarının da yeni anayasaya bu süreçte katkı maddesi vermesinin önemi. Ben bu çalışmalara öncülük edeceğine de yine inanıyorum. 2023’te yeni yüzyıla yeni sivil tüzük ile gireceğimize olan inancımız da, Türkiye’de herkesin işte bu benim anayasam diyeceği, doğunun da, batının da, kuzeyin de, güneyin de; 83 milyonun sahipleneceği bir anayasayı milletimiz hak etmektedir. Türk siyaseti de bu beklentiyi yerine getirecek güçtedir” diye konuştu.

‘(Aracılık) Sistemin başarı oranı yüzde 69’dur’

Arabuluculuğun alternatif çözüm yollarına değinen Bakan Gül, “Özellikle 2013 yılında ihtiyari aracılık çerçevesinde başlayan, 2018’de gerekli dava şartı olarak ortaya konan, sonradan ticari davalarda, daha sonra da tüketici uyuşmazlıklarında yine yürürlüğe koyduğumuz bir çalışma. Bilhassa bütün bu çalışmalara bakıldığında dava şartı zarfında 1 milyon 45 bin 407 başvurunun 631 bin 175’i, ticari uyuşmazlıklarda yine 278 bin 315 başvurunun 148 bin 682si, tüketici uyuşmazlıklarında geçtiğimiz yıl başladı 32 bin 884 başvurunun 18 bin 799’u anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bugüne kadar toplamda aracılık uygulaması kapsamında 1 milyon 807 bin 173 dosyadan 1 milyon 240 bin 3’ünde uzlaşma sağlanmıştır. Sistemin galibiyet oranı yüzde 69’dur” dedi.

‘Biz ağız dalaşı, çatışma değil, uzlaşı, kucaklayarak, meseleleri çözme iradesine sahip bir milletiz’

Türk milletinin çatışma değil, uzlaşı ve kucaklaşma iradesine sahip olduğunun altını çizen Bakan Gül, “Yani burada 1 milyonun üstünde dosya mahkemelerle değil, iki taraf oturarak, helalleşerek, hakkını helal et, helal olsun diyerek, kucaklaşarak işçi-işveren, iş adamı-alıcı anlaşarak bu ihtilafı çözmüştür. Bu ülkemizin aslında yine ne değin uzlaşı kültürüne sahip olduğunu göstermektedir. Ahilik geleneğimiz 800 takvim geleneğimizdir. İşte TOBB’un da bugün temsil etmeye çalıştığı bu gelenek aslında bizim toplumda var olan duyumsuzlaşma, anlaşma, arabuluculuk kültürümüzün toplumun içinde ne değin yer aldığını göstermektedir. Biz kavga, çatışma yok, uzlaşı, kucaklayarak meseleleri çözme iradesine sahip bir milletiz. İşte bunun da örneklerini burada görmekten fazla hoşnutluk duymaktayım. Özellikle aracılık uygulamalarının başarıya daha fazla ulaşması konusunda TOBB gibi paydaşların büyük bir katkısı var. Bu hususlarda önemli başarılar almış olmamız bizi bundan sonraki ihtilaflarda da aracılık yoluna başvurmamız konusunda cesaretlenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Singapur Sözleşmesi’ne de değinen Gül, “O sözleşmede de Amerika’da yapılan bir aracılık anlaşması Türkiye’deki mahkemelerde geçerli olacak. Yani bizim Ankara’da, İstanbul’da bir meslek adamımız Çinli bir iş adamı ile aracılık sözleşmesi yaptı Çin’de, bizim Ankara ve İstanbul Mahkemeleri bunu kabul edecek. veya burada bir yatırımcı ile Amerikalı bir meslek adamı ile arabuluculuk merkezinde burada bir anlaşma yapıldı bu Ahenk Merkezi’ni açacağımız yerde, bunu Amerika, New York mahkemeleri kabul ediyor ülkü gelecek. Bu anlamda uluslararası düzeyde de ihtilafları çözecek çalışmalarımızı hep birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar söylediği gibi bu ülkede taş üzerine taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik – Erdinç Türkcan
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti