in

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

Dünya Sağlık Örgütü’nden TBMM Sağlık Durumu, Aile, Egzersiz ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut’a anlamlı ödül
Dünya Sağlık Örgütü’nden TBMM Sağlık Durumu, Aile, Egzersiz ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut’a anlamlı ödül

Teklifle Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle Define ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Emniyet Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bir takım borçlar yapılandırılıyor. Ticaret Bakanlığına yan tahsil daireleri kadar takip edilen vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi hemen şimdi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamıyla bunlara ast faiz, geç kalma faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine değin Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak miktar ile yönetimle ilgili para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine alt olarak kesik idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara ast faiz, geç kalma faizi, geç kalma zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık başkalaşım oranları başlıca alınarak hesaplanacak tutarın tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına ast faiz, geç kalma faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı tahsil edilmeyecek.

Her bir araç için düzenlemenin kanunlaşmasından önce ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na tarafından verilen trafik idari para cezası, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve yönetimsel para cezası ile bu alacaklara emrindeki faiz, geç kalma faizi, geç kalma zammı yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının minimum yüzde 10’unun ödenmiş olması halinde yasa teklifinde açıklanmış taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.

Ahmet Umur Öztürk
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Aristokrat: ‘KADES uygulamasını indiren kişi sayısı geçen yıla tarafından yüzde 317 arttı’

Bakan Bilgin: 'Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Engebeli ve H. Polatkan’ı rahmetle anıyorum'

Bakan Bilgin: ‘Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Engebeli ve H. Polatkan’ı rahmetle anıyorum’