in

Çavuşoğlu: ‘Avrupa Adalet Divanı, son derece şanssız bir karara imza atmıştır’

Çavuşoğlu: 'Avrupa Adalet Divanı, son derece şanssız bir karara imza atmıştır'
Çavuşoğlu: 'Avrupa Adalet Divanı, son derece şanssız bir karara imza atmıştır'

Avrupa Hak Divanının, 18 Temmuz 2021 tarihli kararıyla, muhakkak şartlarda, işyerlerinin, çalışanların başörtüsü takmasının yasaklanabileceğine ilişkin kararıyla, ticari çıkarları, ifade hürriyetinin bir uzantısı olan giysi hürriyetinin önüne koyarken, din ve vicdan hürriyetinin gereklerini ‘tarafsızlık’ olarak gördüğü verili seküler duruma eşitleyerek, Müslümanların dini inançlarını sübjektif algılara rehin veren son derece talihsiz bir karara imza attığını açıklayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Mahkemenin, ‘tarafsız imaj sunma, sosyal anlaşmazlıkları önleme, işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi, mahkemelerin üye ülkelerin özel şartlarını dikkate alması’ gibi hususları kararına yardım olarak kullandığı görülmektedir. Bütün bu hususların yoruma dayalı olarak somutlaşması gerektiği için, burada işveren ve hak aktörlerine olayları bütünüyle ‘sübjektif takdire’ dayalı açıklama yetkisi verildiği için, esas insan haklarının başında gelen ifade ve din ve vicdan hürriyetinin kullanılması, ticari ve siyasi mülahazalara bağımlı ülkü getirilmektedir. Bunun da ötesinde, kararın özellikle dindar Müslüman kadınları hedef alması, Müslümanlar laf konusu olduğunda esas insan haklarının kullanılmasının fazla gizli askıya alınabildiğini ortaya koymaktadır. Müslümanların dini pratikleri üzerinden stigmatize edilmesi, İslam’ın ve Müslümanların Batı’nın ötekisi olarak tanımlanarak kriminalize edilme eğiliminin, adalet alanına yansıyan tezahürlerinden biridir. Avrupa’da ırkçılığın dominant biçimi olarak İslamofobinin kurumsallaşma sürecinin ayaklarından biri de Yargıdır ve Avrupa Yargı Divanının bu kararı bunun şanssız yansımalarından biridir. İnsan hakları duyarlılıkları ‘lafazanlıktan’ öte geçmeyenlerin elinde insan hakları, yalnızca güçlü olanın elinde tuttuğu bir sopadan ibaret ışık halkası gelmiş bulunmaktadır. “Avrupa değerleri” üzerinden Müslümanların ötekileştirilmesi ve insan haklarına sahip olmanın Müslümanlardan esirgenmesi, kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Bu karar, İslamofobik faşizmin etap seslerinden biridir. Tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği kurumlarını ve milli karar vericileri sağduyuya ve insan haklarına yan kalmaya çağırıyoruz. Bu sürecin Komisyon olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli

CHP'li belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki

CHP’li belediye başkanından, Tunç Soyer’e tepki