in

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani’den iki taraflı ilan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'den iki taraflı ilan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'den iki taraflı ilan

Toplantıda iki ülke arasındaki yöresel gelişmelerin ve korona virüs salgınının gözden geçirildiğinin ifade edildiği bildiride, iki ülke cumhurbaşkanlarının heyetler arası görüşmelerde bulundukları, bu görüşmelerde ikili iş birliğinin yanı sıra manâlı yöresel ve milletlerarası konuların ele alındığı belirtildi.

Bildiride, “İki ülke ilişkilerini, yöresel gelişmeleri ve korona virüs (Covid-19) salgınının etkilerini gözden geçiren Taraflar, kuvvetli siyasi iradelerinden beslenen iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelemiş ve ikili ilişkilere dair kararların iki taraflı çıkarlar temelinde etkili bir şekilde uygulanması yönündeki kararlılıklarını ifade etmişlerdir, COVID-19 salgınına ilişkin olarak vatandaşlarına gerekli tıbbi hizmetlerin, ilaçların, malzemelerin sunulmasında daha hazırlıklı olunmasını teminen salgınla mücadelede daha yakın istişare ve işbirliğinin önemini vurgulamışlardır” ifadelerine yer verildi.

Ticarette beraberlik

İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi nedeniyle, ikili ve yöresel konularda her seviyede yakın siyasi diyaloğun ve ikili ilişkilerin bambaşka veçhelerini kapsayan mekanizmalar çerçevesinde istişarelerin sürdürülmesinin önemine aksan yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İkili ticaret hacminde Covid-19 dahil olumsuz küresel koşullarından kaynaklanan azalma eğiliminin aksine çevrilmesini teminen karşılıklı çabaları yoğunlaşma, bu çerçevede Karma Idareli Kurul, Kara Ulaştırması Iki Taraflı Komisyonu gibi mekanizmalardan bütünüyle istifade etme ve yeni hesaplı işbirliği alanları geliştirilmesi yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir. Ekonomik işbirliğinin daha da ilerletilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması, Covid-19’un oluşturduğu hesaplı sınamaların aşılması nedeniyle, 28. Karma Idareli Kurul Toplantısı’nı, salgının oluşturduğu koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle muhtemel olan en kısa zamanda gerçekleştirme isteklerini açıklama etmişlerdir.

Tercihli Ticaret Anlaşması’ndan müşterek çıkarlar temelinde bütünüyle yararlanılmasının, anlaşmanın kapsamının genişletilmesinin ve her iki ülke işadamları için yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemini vurgulamışlardır. Halklar arası temasların daha fazla teşvikini teminen, Covid-19’un oluşturduğu risklerin bertaraf edilmesinin akabinde turizm ve kültür alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirilmesinde mutabık kalmışlardır. Enerji sektörünün önemine şive yaparak, müşterek avantaj temelinde bu alanda işbirliğinin sürdürülmesinin önemini tasdik etmişledir.”

Teröre karşı müşterek hareket

PKK/PJAK ve bölgedeki bütün terör örgütlerinin Türkiye’nin ve İran’ın güvenliğine karşı müşterek tehdit teşkil ettiğinin belirtildiği bildiride “Iki Taraflı sınırlarda yer alan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşısında mevcut işbirliği mekanizmalarından bütün olarak istifade etmenin ve terörizme ve örgütlü suça karşısında netice odaklı işbirliği amacıyla, ortak operasyonlar dahil, eşgüdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır. Bölgesel güvenliği ve istikrarı artıran fazla cepheli diplomasinin müstesna bir başarısı olan ve Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı ile onaylanan Detaylı Iki Taraflı Eylem Planı’nın (KOEP) muhafazasının önemini yeniden vurgulamışlar ve KOEP’in muhafazası için BMGK’da ahiren ortaya konan geniş tabanlı desteği memnuniyetle karşılamışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Uyumlu siyasi süreç

Iki Taraflı çıkarların, küresel ve bölgesel birlikteliğin öneminin vurgulandığı bildiride, “Iki Taraflı çıkarları ilgilendiren yöresel ve küresel konuları ele almışlar ve bu bağlamda, evrensel olarak kabul görebilen ilkelerden, özellikle, uluslararası hukuka tam saygı ve çatışmaların barışsever yollarla çözülmesi ile zorlama kullanımına ya da şiddet tehdidine başvurmama ilkelerinin, milletlerarası ilişkilere hâkim olmaya devam etmesi gerektiği görüşünü paylaşmışlardır. Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan adaleli taahhütlerini vurgulayarak, Suriye ihtilafının Astana formatı çerçevesindeki tüm anlaşmalar doğrultusunda ve Birleşik Milletler Emniyet Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla düzenli bir siyasi süreç aracılığıyla çözüme kavuşturulabileceğine dair inançlarını onay etmişlerdir” şeklinde ifadelere yer verildi.

Bölge ülkelerine de dikkat çekildi

Bölgesel ülkelerin de istikrarının ele alındığı duyuru de keza şu ifadeler kullanıldı:

“Irak’ın istikrarının, refahının ve güvenliğinin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar için bir ihtiyaç olduğunun bilinciyle, Irak’ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin ve egemenliğinin korunmasına karşın taahhütlerini onay etmişler ve Irak Hükümeti’ne desteklerini yinelemişlerdir. İsrail-Filistin ihtilafının kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne sarsılmaz desteklerini vurgulamışlar, bu bağlamda, başkenti Kudüs olan bağımsız ve etken bir Filistin Devleti’nin kurulması ihtiyacını yinelemişlerdir. Üçüncü ülkelerin Filistin Davasını zayıflatma girişimlerine karşısında Filistin’e desteklerini açıklama etmişlerdir. Afganistan’da sürdürülebilir barışın ve istikrarın, ama reel anlamda Afgan öncülüğünde ve sahipliğinde olacak siyasi çözüme karşın bir barıştırma süreciyle sağlanabileceğini vurgulamışlar ve böyle bir çözüme desteklerini ifade etmişlerdir.”

Uluslararası meslek birliği

Bildiri şu ifadeler ile tamamlandı:

“İki ülkenin birlikte üye olduğu Birleşik Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Hesaplı İşbirliği Teşkilatı, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Gelişen Sekiz Ülke (D-8) gibi milletlerarası örgütler çerçevesindeki işbirliğinin önemini vurgulamışlardır. Parlamentolararası Birlik (IPU), Asya Parlamenterler Asamblesi (APA), İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) gibi bölgesel ve milletlerarası parlamenter örgütler çerçevesinde ikili işbirliğinin teşvikini teminen iki ülke yasama organları arasındaki etkileşimin kolaylaştırılması yönünde iyi niyetlerini açıklama etmişlerdir.”

Utku Şimşek
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Fas’ta düzenlenen Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz'

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ‘Fas’ta düzenlenen Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu vahşete ses çıkarmayanlar barış sürecinden bahsetmesin'

Bakan Çavuşoğlu’dan Yunanistan’a Doğu Akdeniz çağrısı: ‘Cesareti varsa masaya otursun’