in

Devlet Bahçeli: ‘Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni bitmiş yapılandırılmalıdır’

MHP Lideri Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı HDP’nin hemen hemen benzeşen başkanlığına taliptir'
MHP Lideri Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı HDP’nin hemen hemen benzeşen başkanlığına taliptir'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının açılışı dahilinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun ve düzenli siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılmasına ilişkin yazılmış bir yorumlama yayımladı.

Sıcak tartışmaların yaşandığı, Türkiye’nin çevresinde vasat bulan gerilim ortamının dalga boyunda yükselişlerin gözlendiği bir zaman aralığında, TBMM’nin 27’inci Dönem 4’üncü Yasama yılına 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacağını gösteren Bahçeli, “Gazi meclisimiz ulusal iradenin tecelli merkezi, milli niyet ve özlemlerin peşine düşüp takip mekanı, tedarik merciidir. Türkiye’nin daha demokratikleşmesi, daha gelişmesi, bölgesinde ve küresel sistemde daha da etkin olması bir yanda TBMM’nin tarihsel gücüne, öteki yanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin müessir vasfına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Yeni hükumet sistemi Parlamenter Sistemin tüm kamburlarından, tüm bağlarından, tüm engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır”

Bugün Türkiye’nin aralıksız tahkimi ve ikmali yapılan bir husumet cephesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti:
“Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında, iç rahat ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır. Bu maksatla da yeni hükümet sistemi Parlamenter Sistemin tüm kamburlarından, tüm bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Nihayetinde egemen ve havi hukuk sistemi mutlaka ele alınmalı, darbe dönemlerinin ürünü ve mirası olan yargı müessesleri demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.”

“Terörle mücadeledeki başarılar, sınır ötesindeki operasyonlar, hakimiyet haklarımızın muhafazası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha süratli ve tesirli bir ışık halkası gelmiştir”

Bilhassa Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde, yargının en üstteki organı olarak Yüce Mahkeme ya da Yüksek Mahkemelerin yer aldığını vurgulayan Bahçeli, buna karşılık Parlamenter Sistemle yönetilen ülkelerde ise Tüzük Mahkemelerinin bulunduğunu bildirerek, “Halbuki ülkemizde tarihi nitelikli bir idare reformu yapılmış, egemenliğin yegane sahibi aziz Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni seçim etmiş, Parlamenter Sistem dönemi kapanmıştır. Ulusal bekamızı tehdit eden heybetli sorunlara daha etkin karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle verilmektedir. Anti-demokratik girişimlerin önü yeniden bu hükümet sistemiyle kesilmektedir. Terörle mücadeledeki başarılar, sınır ötesindeki operasyonlar, hakimiyet haklarımızın muhafazası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir uçtan bir uca daha seri ve tesirli bir ışık halkası gelmiştir. Hesaplı saldırılara direnç, Covid-19 salgını ile istikrarlı çaba yeni hükümet sisteminin sunduğu güçlü sevk ve idareyle açlık edilen seviyelere ulaşmıştır” ifadelerini aktardı.

“Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni bitmiş yapılandırılmalıdır”

Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların her tarafta yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne işlevsel açıdan müzahir noktaya taşınmasının artık bir zaruret olduğunu dile getiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasinin ilkeleriyle ve aziz milletimizin iradesiyle temellenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin peşinde tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır. Bunlardan birisi de ilk kere 1961 Anayasa’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin meydana getirmek istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Tüzük Mahkemesi’dir. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun bir şekilde yeni bitmiş yapılandırılmalıdır. 27 Mayıs darbecilerinin, 12 Haziran 1960 tarihinde çıkardığı ‘1′ numaralı geçici kanun ile ayrıca Türkiye Büyük Ahali Meclisi’nin hak ve yetkileri keza de Türk milleti namına yapılan yargı ‘Yüksek Hak Divanı’ adı verilen icazetli ve boyunduruk altındaki yapı göre gasp edilmiştir. Yassıada’da irk iradesini yargılayan ve dönemin bakanları ile başbakanına idam kararı veren de kanımca bu gayrimeşru kirli inşa olmuştur. Bahse konu Yüksek Yargı Divanı’nın çoğu üyesi ise maalesef o dönemde kurulan Tüzük Mahkemesi’nin kurucu üyeleri olmuş, bu mahkemenin belli başlı iskeletini oluşturmuşlardır. Kaldı ama Yüksek Hak Divanı Başkanlığı sıfatıyla 27 Mayıs darbesinin tetikçiliğini yapan Salim Başol, ilerleyen yıllarda Tüzük Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir.”
“Demokratik, etkili, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne baskı katacaktır”

Mahkeme’nin Tüzük’ya yerinde kararlar vermesi beklenirken siyasi ve ideolojik saplantılara kapılmasının irk vicdanında derin yaralar açtığını belirten Bahçeli, “Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zeminde devamını ve güçlenmesini olası kılacak reformların gecikmeksizin yapılması acele bir ihtiyaçtır. Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı, zulüm olan yargılamaların bütün sonuçlarının yok sayıldığı bir dönemde, Tüzük Mahkemesi de tüm unsurlarıyla her yerde masaya yatırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu ve esaslarıyla birlikte, yüksek demokratik standartlar bunu gerektirmektedir. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adaletli, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Duruşma’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne şiddet katacaktır” diye konuştu.

”Tüzük Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır”

Siyaset kurumunun görevinin, yaşanan karanlık dönemlerin muhasebesi ile geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, kudretli devlet inşası için zorunlu demokratik adımları ve atılımları sür’atle hayata devretmek olduğunu anımsatan Bahçeli, “Geçmişin acıklı ve kaotik dönemlerinden hukuken, gerçekten, fikren ve ruhen kurtuluş bu şekilde sağlanacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı aşağı, ulusal haklara ve yargı duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Türkiye darbelerle yüzleştikçe, darbelerin demokrasi karşıtı kurumlarıyla hesaplaştıkça istikbal ve istiklalini sarsılmaz biçimde güvenceye alacaktır. Yeni Yasama Yılının başlangıcında bu konunun arkadaş canlısı, sağduyulu, ön yargısız, demokrasi ahlakına ve ulusal gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir” aktarımında bulundu.

Mevlüt Hasgül

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Selin imha ettiği Galibiyet köyünde ekipler seferber oldu

MSB: ‘Ermenistan’ın Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddiaları yalandır’

Selin imha ettiği Galibiyet köyünde ekipler seferber oldu

Kuveyt’in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf ant etti