in

‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’ yasalaştı

'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu' yasalaştı
'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu' yasalaştı

Güvenlik Soruşturması ve Kayıtlar Araştırması getiren 18 maddelik yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna kadar, “Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek veri ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve egzersiz yöntem, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir” denildi.

Buna kadar emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması birlikte yapılacaklar, “Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan şahısların veri sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, milli varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin hasar görebileceği ya da tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, halk kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üstteki kademe millet yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırmasına emrindeki tutulan kişiler, ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline yan olmaksızın istihdam edilenler” biçiminde oluştu.

Emniyet soruşturması, arşiv araştırmasındaki konulara ek olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, tanıdık olmayan devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri ya da suç derin etki bırakmak amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak emniyet soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, ulus kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik veri işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarını, Suç Oluşturan Muhakemesi Kanunu zarfında alınan kararlar ile kişi hakkında sürekli ya da sonuçlanmış soruşturma veya kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiş personel, hukuka tutarsız olarak elektronik ortamda ya da bilgisayar loglarında bireysel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek veya silemeyecek. Bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşamayacak ya da yayınlama yoluyla duyuramayacak. Görevi gereği öğrendiği ya da edindiği kişisel data ya da belgeleri yetersiz kişilerle paylaşamayacak ya da basın ve yayınlama kuruluşlarına veya öteki irtibat kanallarına veremeyecek. Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması yapmakla görevli birimler kadar bu konulara ilişkin zorunlu tedbirler alınacak.

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi nedeniyle Değerleme Komisyonu kurulacak.

Değerleme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı’nın görevlendireceği bir üst aşama yöneticisinin, TBMM Başkanlığı’nda genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, öteki millet kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üstteki aşama yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, kontrol/kontrol, personel ve hukuk birimleri ile yerinde görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az 5 kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulacak.

Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz bölüm, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da ulus kurumları bünyesindeki değerleme komisyonunca yapılacak.
Memuriyet veya halk görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak açıklama içermeyen olgusal veriler, emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.

Değer Biçme Komisyonu, kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire iletecek. Mahkemeler kadar istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın ölüm sene dönümü için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü