in

İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM tatile girdi
TBMM tatile girdi

Aidat cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Nakliye Kanunu’na tarafından kesilen para cezaları; kara yollarından illegal geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi bütün idari para cezaları yapılandırma zarfında olacak. Öğrenim katkı maddesi kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle sürekli hizmet akdine ast olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları vakit için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; bayan, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ek istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam karşılayan işverene Kazanç Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e dek uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni müşteri korona virüs (Kovid-19) salgınının negatif etkileri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa egzersiz ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e değin uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların bayağı çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için jurnal 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar kapsamında hane başına jurnal 34,34 lira destek sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak takviye tutarının, işe alındığı tarihten itibaren gerçekte çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan patron kadar ücretsiz izne ayrılacaklara ise jurnal 39,24 lira olması öngörülüyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle bambaşka bir meslek yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya süratli imal yapabilen cihaz, makine kullanmaksızın oturdukları evlerde üretim ettikleri malları internet ve sanki elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Gümrük Kanunu kapsamında dolambaçlı delege olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da seri kargo taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mülk ihracatı zarfında elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Banka ve arabulucu kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Lisans sahibi olan ya da lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine aidat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 kazanç vergisi kesintisi yapılmasını aranjör hüküm, 31 Aralık 2025’e dek uzatılıyor.

Yurt dışarıda bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve öteki sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e dek Türkiye’deki banka veya aracı kuruma gösteren hakiki ve tüzel kişiler, laf konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

İstanbul Sıhhat Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Afiyet Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir aza, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Afiyet Enstitüleri Başkanlığı Idare Kurulunca belirlenen Sıhhat Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanması dolayısıyla UEFA, iştirakçi futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mülk teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mülk teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Millet ve özel mülkiyete yan arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsade belgesi kavramı getiriliyor. Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı aranacak.

Ahmet Umur Öztürk
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu vahşete ses çıkarmayanlar barış sürecinden bahsetmesin'

Bakan Çavuşoğlu: ‘İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan’a verilecek’

Selin imha ettiği Galibiyet köyünde ekipler seferber oldu

Libya’da taraflar seçim yapılması konusunda anlaştı