in

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ‘Kıbrıs’ta iki farklı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir’

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kıbrıs’ta iki farklı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kıbrıs’ta iki farklı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs meselesiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, “Milli ve tarihi haklarımız üzerinde kuşku uyandırmaya çalışan iç ve dış odakların uzun süreden beri estirdikleri husumet ve hıyanet rüzgarı hız kesmeden devam etmektedir. Türk milleti bu muhasım ve mütecaviz kuşatmaya misliyle mukabele ve müdahale etmeye hiç şüphe değil oysa muktedirdir. Ne dek haklı olsak da, bölgesel ve küresel alanda, ülkemizi aracısız olarak ya da dolambaçlı şekilde ilgilendiren her konu başlığı ya sürüncemeye bırakılmakta ya da çözümsüzlüğe havale edilmektedir.

Maalesef önü arkası tasarlanmış, diplomasinin üçgenin taban olmayan kenarı oyunlarıyla perçinlenmiş oyalama mekanizmaları senelerdir tedavülde tutulmaktadır. Yaklaşık 60 yıldır Kıbrıs meselesi ülke ve dünya gündeminin tartma merkezidir. Kıbrıs Türklüğünün yargı ve çıkarlarıyla, eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet ve toplum hedefi kesintisiz engellenmiş, aralıksız yokuşa sürülmüştür. Yunanistan takviyeli Rum kesiminin iyi niyetten uzak tavrı Kıbrıs’ta adaletli, daimi, hakkaniyetli ve sürdürülebilir nitelikli çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiş, bilahare çıkmaza sürüklemiştir. Bugüne değin oysa tecrübelerle somutlaşan yalın hakiki şudur: Kıbrıs’ta çözümden korkan, barışma ve uzlaşmadan kaçan yegâne taraf Rumlar olmuştur. Rumların uzlaşmaz tutumu tüm tartışma etaplarını boşuna düşürmüş, sekteye uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkansız bir ayla gelmiştir”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Rumların, Ada’nın tek sahibi gibi hareket etmesi, dahası ve küstahça Kıbrıs Türklüğüne azınlık muamelesi yapması tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, coğrafyanın ruhuyla örtüşmeyen bir hezeyan, bir çarpıklık, bir densizliktir. böylece Kıbrıs’ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkansız bir ülkü gelmiştir. Bunun faili de AB ve ABD’nin önyargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyetidir. Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi göbek bağını kendi kesmeye hazırdır, buna da kararlıdır.

Kurulan bahis masalarını dağıtan, uzlaşmaya yanaşmayan, çözüm ümitlerini dinamitleyen Rumların bütün çabaları beyhudedir. 7-11 Kasım 2016’da İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında ele alınan; ‘Yönetim ve güç paylaşımı, AB, ekonomi ve mülkiyet’ başlıklı konularını çözümsüzlükle düğümleyen Rumlardır. 28 Haziran-7 Temmuz 2017’de yine İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı’na Türkiye’nin yanı sıra öteki garantör devletler Yunanistan ve Birleşmiş Krallık, gözlemci olarak AB ile Ada’daki iki taraf katılmış, yine bir netice alınamamıştır” açıklamasını kaydetti.

“Kıbrıs’ta iki öbür devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir”

Birleşik Milletler himayesinde yapılan görüşmelerin hiçbir işe yaramadığını vurgulayan Bahçeli, “Geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde Cenevre’de yapılan Kıbrıs Konferansı’ndan da akla yatkın ve umut edilen bir sonuç çıkmamıştır. Birleşik Milletler himayesinde on yıllardır süregelen Kıbrıs görüşmeleri hiçbir işe yaramamış, deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe alınamamıştır. Bu kapsamda federasyonu başlıca bölge röportaj trafiğinin hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden diğer bir seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Kıbrıs’ta iki farklı devlet varlığı bundan böyle herkesçe kabul edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Kıbrıs Türklüğü iradesine sahip çıkacak, Türkiye de ardına kadar arkasında duracaktır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“AB’yle birlikte ABD’nin, bunun yanında Rum-Yunan ortaklığının iki devletli çözüm teklifini kabul etmemesi Kıbrıs Türklüğü için değersiz bir ayrıntıdan ibarettir. 46 yıl kapalı halde tutulan Maraş’ın sahiplik haklarına riayet edilerek açılması, bu açılımın Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’una tekabül eden pilot bir bölgede başlayacak olması o kadar çok çevreyi rahatsız etmektedir. Yeni mağduriyetlerin oluşmasına etraf açmadan, dahası var olan mağduriyetleri gidermek suretiyle Kapalı Maraş’la ilgili müspet tasarrufun isabetli ve uygun bir karar olduğu tartışmasızdır. ABD’nin ve Birleşmiş Milletler Emniyet Konseyi’nin bu açılımı reddeden açıklamaları ise Türk milleti nezdinde yok hükmündedir.

Egemenliğin ve sahiplik haklarının üstünde hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş olamayacaktır. Kıbrıs Türklüğü iradesine sahip çıkacak, Türkiye de ardına kadar arkasından duracaktır. Herkes hesabını buna göre gerçekleştirmek zorundadır. Kıbrıs Türk devletinin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021’de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin yok, egemen bir devlet halinin birincil harcıdır.”

“Bağımsızlık medyadan değil, güdümlü, kukla ve esaret altına gücenmiş medyadan dile getirmek en doğru tariftir”

Bahçeli, “Kasten ya da bilmeyerek bu gerçeği anlamakta direnen içimizdeki ENOSİS işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti de yoktur. Özellikle Kıbrıs Türk devletinin bacak sesini duyan fiili AKEL mensubu, bununla birlikte uyuyan mason ve komünist Mustafa Akıncı’nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs Türklüğünün eşdeğer egemenliğe dayanan, eşdeğer milletlerarası statüsünü tescil edecek tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir. Emperyalizmin fonladığı, Türkiye düşmanlığı hususunda yaklaşık olarak yarışa giren satılmış bir kısım medyanın, bu medyanın devşirilmiş kalemlerinin ne yazdığı, neyi propaganda ettiği bizim nazarımızda değersizdir. Türkiye aleyhtarlarından para alanların aynı şekilde dikte aldıkları, bununla da yetinmeyerek düşmanın kılıcını salladıkları yüce orta meydandadır. Geldiğimiz bu aşamada özgürlük medyadan değil, güdümlü, kukla ve esaret altına küskün medyadan bahsetmek en dürüst tariftir” açıklamasında bulundu.

“Kıbrıslı Türklere ayrılıkçı diyen bu palikarya zihniyeti aslında Türk düşmanlığını geçim kapısı görebilen bir sefildir”

Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle ilgili hazırlığa giren Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in çabalarının boşa olduğunu dile getiren Bahçeli, “Kıbrıs Türklüğünün sesini kısmaya, varlığını ortadan kaldırmaya, bekasını ve istiklalini yıkmaya ne içimizdeki sömürge artıklarının ne de haricimizdeki müstevli emellerinin gücü yetmeyecektir. Tek devletli çözüme karşı meydana çıkan, Kapalı Maraş’ın açılmasına itiraz eden mihrakların ne dediğinden daha fazla tarihin ve milletin iradesine dinlemek şarttır, yapılan da fazla şükür budur.

1974 Kıbrıs Barışma Harekatı’nın siyasi ve stratejik sonucu 47 sene sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye doğru dönüş yolu kapanmıştır. Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in son gelişmelerden daha sonra, Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle ilgili hazırlığa girmesi de beyhude ve art niyetli bir siyasetin deşifresidir. Kıbrıslı Türklere ayrılıkçı diyen bu palikarya zihniyeti aslında Türk düşmanlığını geçimini sağlama kapısı görebilen bir sefildir” ifadelerini kullandı.

“Dün de, bugün de, yarın da Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Uluslararası toplumun vicdan ve adalet ilkelerine müzahir şekilde, Rum-Yunan ortaklığının kumpaslarını görmesi, Maraş konusunda hukuka uygun adımları tasvip etmesi, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de paylaştığı yapıcı, realist ve iyi niyetli çözüm tekliflerini desteklemesi vazgeçilmez önemdedir. Doğu Akdeniz’in kolaylık, barışma ve istikrarı buna bağlıdır. Dün de, bugün de, yarın da Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Tarihin akış istikametinin hilafına kürek çekmek gereksiz yere bir emektir. Ankara’yla Kıbrıs’ın kaderi birdir. Anadolu coğrafyası nasıl vatanımızsa, Kıbrıs da öyledir. Vaki hakiki hiçbir baskı ve tahakküm aleyhinde değişmeyecektir. Teminat, Kıbrıs Türklüğünün geleceğine sahip çıkma azmi, özgün dirayeti, kabına sığmayan vatan sevgisi, siyasi iradesinin de ulusal niteliğidir” açıklamasına yer verdi.

“Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın duruşu sağlam, mücadelesi cesur ve takdire şayandır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılmış açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

“Kıbrıs Türklüğünün istikbalini Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde düşünen Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın duruşu sağlam, mücadelesi gözü kara ve takdire şayandır. Bu düşüncelerle Sayın Ersin Tatar’a göstermiş olduğu yakın ilgiden, cana yakın ev sahipliğinden ve şuurlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, KKTC hükümetiyle birlikte üstün başarılar diliyorum. Kıbrıs davasının yol başçıları olan Merhum Dr.Fazıl Küçük’ü, Merhum Rauf Denktaş’ı, Beşparmak Dağları’na kanlarını döken aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden mücahitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kıbrıs Barıştırma Harekatı’nın 47’nci sene dönümü münasebetiyle Kıbrıslı Türk soydaşlarımla kucaklaşmaktan duyduğumu memnuniyeti bir defa daha ifade ediyor, hepsini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Yunus Emre Kartal
 

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’a gitti

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan’a gitti

Bakan Adaletli Karaismailoğlu: 'Yoğun yağışa karşısında tedbirlerimizi almış durumdayız'

Bakan Adaletli Karaismailoğlu: ‘Yoğun yağışa karşısında tedbirlerimizi almış durumdayız’