in

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den muhalefete Biden tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemelidir
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamaları ile iç ve dış siyasi gündeme ilişkin yazılmış bir tanımlama yaparak değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Halkçı Partili başkan adayı Joe Biden’in yedi ay evvel dile getirdiği husumet ve hıyanetle perçinlenmiş çarpık açıklamalarının siyaset ve ülke gündemini derinden etkilediğine uyarı çeken Bahçeli, Biden’in karanlık mazisi ve karmaşık müktesebatının Türkiye’nin egemenliğine ve kutlu varlığına yönelik suikast teşebbüsünün hiç de şans eseri olan olmadığını çok net gözler önüne serdiğini vurguladı. ABD’nin başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunmasının hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, “Bahse konu şahsın Obama döneminde ABD’nin Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmesi, son yedi ay içinde Halkçı Parti’den başkan adaylığı seviyesine ulaşması şüphesiz Türkiye karşıtı sözlerini ciddiye alınmasını gerektirmektedir. Geçmişte ülkemize reva görülen baskı ve dayatmaların Obama ve Biden’in döneminde daha da baskı ve dakiklik kazandığı ulusal hafızalarda kayıtlıdır. Ortadoğu’ya düzenlenen sistematik ve kanlı saldırıların, Türkiye aleyhine terör örgütleriyle kurulan bono ve bağlantıların özellikle bu iki benekli ismin iktidar zamanına rastladığı gayet iyi bilinmektedir. Bir De 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde ABD’nin o tarihteki yönetiminin ne değin tazyik ve tesirinin olduğu bir başka muammalı ve şaibeli tartışma konusudur” ifadesini kullandı.

“Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın ayrıca demokrasi düşmanlığı keza de darbeciliktir” diyen Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biden mayası ve mizacı itibarıyla yakayı ele vermiştir. Özellikle 1945 yılından beri Türkiye’nin içine düştüğü sosyal, siyasal ve idareli buhranların iç mihrak ayağı olduğu dek sevk ve yöneticilik noktasında yer alan dış mihrak ayağı da vardır ve bilinmektedir. Bu kapsamda dış mihrak vakıasını gerçek dışı olarak görebilen mağlup ve müflis siyasi garabetlerin Türkiye’nin yakın tarihinde önemli görevler üstlenmiş olmaları düşündürücü ve endişe verici bir başka açmazdır. Yakın tarihimiz bununla birlikte darbeler tarihidir ve bu tarihin içinde arkadaş görünen, müttefik olduğunu bahis eden ülke ve ülkelerin tezgah ve kumpasları kasvetli derecede fazladır. Milli Çaba yıllarında bileğimizi bükemeyen, yüreğimizi teslim alamayan, bağımsızlığımızı tasfiye edemeyen Haçlı zihniyeti, ilerleyen yıllarda dolambaçlı vasıtalarla Türkiye’nin yıkımına odaklanmış, bu nedenle de saçtığı zehri kızılcık şerbeti diye yutturmaya çalışmıştır. Biden çürük ifadeleriyle yetiştiği emperyalist muhitin bütün dokusuna nüfuz eden zalim ve hunhar anlayışı hezeyan içinde temsil ve tescil etmiştir. Türkiye yükseldikçe, üçgenin taban olmayan kenarı bağlarından kurtuldukça, kendi kaderine sahip çıkıp kendi geleceği hakkında tek belirleyici oldukça zalimler dimağlarında sakladıkları hain senaryoları gün ışığına çıkarmaya başlamışlardır. Düne dek demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi aydınlık kavramların içine döşenen, yalan ve riyayla süslenmiş yanıltıcı sözlere iliştirilen emperyalist arzular geldiğimiz bu aşamada volkan ağzı gibi patlamıştır. Türk ve Türkiye düşmanlığının şifresi artık kırılmış, failler, figüranlar ve fiilleri yüce orta meydana çıkmıştır. İktidar olmak için ruhunu İblis’e bile satmaya hazır vaziyette bekleyen köksüz ve kimliksiz devşirmelerin küresel güç merkezlerinde icazet arayışları, sadece iktidarın yok Türkiye’nin de kaybına hizmetleri çürümüş Biden kadar tehlikeli bir vaka olarak karşımızdadır. Onursuz bir kazancı şerefli bir duruş ve vatan sevgisine değişmeye amade olan siyasi bedbahtların varlığı ülkemiz adına tarifsiz ve şanssız bir sorundur. Biden’in layık ödemesi gerektiğini vurguladığı Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını, darbe yerine seçimle devirme çağrısı, bunu ise muhalefeti öncekinden bambaşka olarak daha güçlendirip destekleme amacı iki tarafı bariz bir bıçaktan bambaşka değildir.”

“Muhalefet olarak kast ettiği malum partilerin bugüne kadar verdiği tepkiler sönük, silik ve etkisizdir” ifadelerini kullanan MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü

“CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden’in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. İşbirlikçi ve kukla HDP ile yeniden bu ülkenin eline avucuna bakan İP’in korkak, korkak ve çekimser tavırları ibretlik bir durumdur. Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin mesajı güçsüz, çürük ve zorakidir. CHP’nin 37’inci Klasik Büyük Kurultayı’nda dostlarıyla iktidar olacağını bildiri eden Kılıçdaroğlu’nun arkadaş kataloğunun hangi sayfasında Biden’in bulunduğunu, bugüne değin iki tarafın tasdik ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine iffet borcudur. Açığa kavuşturulması, üzerindeki esrar perdesinin kaldırılması gereken bir öteki mühim ve muhataralı konu ise şudur; Cumhur İttifakı’nın aleyhinde tesis edilen ve birbirleriyle uzaktan yakından alakası olmayan zillet ittifakının ana ortaklarını çatısı örülmüş bir siyasi proje şemsiyesi aşağı bir araya getiren menfur el, melun göz kime ya da kimlere aittir? Kaldı ki Biden’in İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Seçimleriyle ilgili de ahkâm kesmesi her açıdan kesin olmama uyandırıcıdır. Bu aşamada zillet ittifakının sütunlarını diken zulmet lobisinin açık hüviyetini iyi anlamak Türk milletinin en doğal ve ertelenemez hakkıdır. Atatürk’ün kurduğu partinin FETÖ ile PKK’nın çekim alanına kapılması, emperyalizme gürültüsüz kalması, ulusal meselelere duyarsız ve çelik gibi yaklaşması, hepsinden önemlisi takip ettiği muhalefet stratejisini Türkiye’nin aleyhine icra etmesi bir yanda fikir tutulmasıyla öteki yanda siyasi tutsaklıkla izah edilebilecektir. CHP geçmişini çiğneyip geleceğini temlik ve haciz ettiren yozlaşmış ve işbirlikçiliğe gömülmüş bir siyaset modelidir. Joe Biden CHP’nin üstteki aklıdır. Türkiye’nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden CHP’nin kan bankasıdır. Son günlerdeki şaibeli açıklama ve kifayetsiz tutumlar bunun dışında bir söze yer ve gerek bırakmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayran eden, hürmetle anılan Milli Uğraş’nin eseridir. Bu eserin yağma ve talanını, demokrasimizin ve devletimizin heba ve israfını gönlünde, gündeminde ve siyasi görüşünde mahfuz tutan kim olursa olsun hayal kırıklığı yaşayacak, ağır bir bozgunla tanışacaktır. İstiklalimizi çiğnemek isteyen her şeyden önce 83 milyonun tamamının cansız bedenine hücum etmek durumundadır.”

Devlet Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

“Biden’in ilaveten 3 Kasım 2020’de yapılacak ABD Başkanlık Seçimi’ne Türk düşmanlarının desteğini alabilmek için Türkiye’ye meydan okuması aynısıyla zıt dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun Allah’ın izniyle mağlubiyetine kapı açacaktır. Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesi uluslararası hukuka uygundur ve küresel hesapları daha aşağı üst etmiş, taşları yerinden oynatmıştır. Yunanistan’ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi, kıta sahanlığı anlaşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarması beyhude bir gayrettir. Akdeniz veya Ege’de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Fransa’nın Akdeniz’e iki savaş uçağıyla bir firkateyn sevk etmesi vaki krizin tırmanmasından başka bir anlama gelmeyecektir. Türkiye’nin Libya’da barış, huzur ve istikrarın inşa edilmesine dönük faaliyetlerini sekteye uğratmak isteyen paralı askerler, İsrail’in taşeronu Birleşmiş Arap Emirlikleriyle öteki alan ve küresel güçler rüzgar ekerken kasırga biçeceklerdir. Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse cebren savunacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurlarıyla tetikte ve teyakkuzda, Türk milleti de dualarıyla arkalarındadır. Mali’de yaşanan askeri darbe, Belarus’da yaygınlaşan protestolar, Beyrut Limanı’nda yaşanan yok edici patlama, Yunanistan’ın Batı Trakya ve Ege’de sürdürdüğü tahrikleri, Ermenistan’ın tacizleri, Atlantik ile Pasifik arasındaki kutuplaşma, küresel ekonomiye egemen olan durgunluk, Covid-19’un yol açtığı risk ve belirsizlikler önümüzde fazla güvenli olmayan bir sürecin günbegün ivme kazanacağına işarettir. Türk milleti karşısındaki engelleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacaktır. Hiçbir işgal ve ihanet girişimine şüphesiz müsaade edilmeyecektir. Zillet ittifakı emperyalizmin biberonuyla beslenmesinin trajik sonuçlarına bihakkın mahkûm olacaktır. İstiklal için birlik istikbal için dirlik, şampiyon Türkiye olacaktır. Cumhur İttifakı’nın koskocaman vakarı ve mücadeleci varlığıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dominant, hadim ve haysiyetli kazanımlarıyla Türkiye’nin bağımsızlığı, bekası, birliği, kardeşliği ve geleceği sağlam ve sarsılmaz güvenceye kavuşacaktır. Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da, bu önem emsalsiz vatan ve ahali sevdasıyla omuzlanacaktır. Türkiye’yi ayağından zincirlemeye, önünü kesmeye, üzerinde alçak hesap yapmaya hiç kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir.”

sizlere supermarket.web.tr farkıyla sunulmuştur

What do you think?

Written by admin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence'de

Fahrettin Altun: ‘Spekülasyonlara kulak asmayın’

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: 'Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ‘Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi’